ATS, référence du transport urgent en Europe

NASZ STATUS

Przewoźnik i spedytor
(nasz tabor)NASZ CEL

Codziennie spełniać Państwa potrzeby
Przyczyniać się do zwiększenia Państwa wydajności i skuteczności

NASZA MISJA

Doradzanie i organizowanie Państwa przesyłek ekspresowych i przewozu towarów wrażliwych w Polsce, Europie i na świecie
(nasze rozwiązania)

NASZA AMBICJA

Zostać jednym z Państwa strategicznych partnerów w dziedzinie przesyłek ekspresowych oraz przewozu towarów wrażliwych

NASZA POZYCJA

Nr 2 w dziedzinie przesyłek ekspresowych dla przemysłuNASZA STRATEGIA

Inwestować, by Państwa przekonać
Rozwijać trwałe relacje partnerskie poprzez towarzyszenie Państwu w rozwoju geograficznym i gospodarczym